دانلود بخشنامه و دستورلعمل نامه شماره۱۹۹

 

دانلود فایل ۱

دانلود فایل ۲

داناود فایل ۳

دانلود فایل ۴

دانلود فایل۵

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

معاون وزیر صمت خبر داد: رشد ۱۲ درصدی تولید لوازم خانگی در سال جاری نسبت به سال گذشته

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید لوازم خانگی در ۱۰ ماه …