جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور سرکار خانم دکتر علیپور.دبیر محترم خانه صنعت و معدن استان، جناب آقای مهندس فلاح نماینده محترم استانداری استان، جناب آقای مهندس اکبری نماینده محترم سازمان.صمت استان، جناب آقای مهندس پرتوی نماینده محترم سازمان جهاد کشاورزی استان، جناب آقای مهندس.نساج غازانی شهردار محترم منطقه ۵ استان،جناب آقای مهندس آهی نماینده محترم بانک پارسیان استان، جناب آقای مهندس چراغی نماینده محترم امور مالیاتی استان، جناب آقایان مهندس شیر علی زاده و مهندس تقی زاده نمایندگان محترم بانک رفاه استان، سرکار خانم مهندس بدر.نژاد و آقای مهندس مطهری نمایندگان پست بانک استان، روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/١۱/۲۱ جلسه در سالن.جلسات خانه صمت استان به صورت حضوری برگزار و ۶ پرونده بررسی و مصوبات جلسه.جهت طرح در جلسه استانی اقدام می گردد. رفع موانع 

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

متقاضیان گاز با ظرفیت ۲۵۰۰ تا ۱۰۰۰۰ متر مکعب

شرکت گاز استان آذربایجان شرقی مبنی بر واگذاری اشتراک گاز به متقاضی که ظرفیت ایستگاه …