جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانتقدیر از کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور جناب آقای مهندس امینی دبیر محترم کارگروه تسهیل.و رفع موانع تولید استان،جناب آقای مهندس فلاح نماینده محترم استانداری استان ،جناب آقای مهندس اکبری نماینده محترم سازمان صمت استان ، جناب آقاى مهندس دهقان نماینده محترم بانک تجارت استان ، جناب آقاى مهندس فزونى نماینده محترم بانک صادرات استان ، جناب آقاى مهندس صمد پور نماینده محترم صندوق کار آفرینى امید استان ،جناب آقاى مهندس بابایی معاون محترم شرکت شهرک صنعتى استان ، جناب آقاى مهندس چراغى معاون امور مالیاتى استان ، جناب آقاى مهندس پرتوى معاون محترم سازمان جهاد کشاورزى استان ، جناب آقاى مهندس زارعى نماینده محترم بانک کشاورزى استان، جناب آقاى مهندس مطهرى نماینده محترم پست بانک استان، روز پنجشنبه مورخ۱۴۰۱/۰۱/١٨ در سالن جلسات خانه صمت استان به صورت حضوری برگزارى گردید.

در این جلسه ۶ پرونده بررسی و مصوبات جلسه جهت طرح در جلسه استانی ارجاع گردید.

در حاشیه این جلسه از اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تقدیر و تشکر گردید

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

فایل فرم هاو پرسشنامه روز ملی صنعت و معدن سال ۱۴۰۳

دانلود فایل پرسشنامه  و فرماها ⇒