جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مورخ ۱۴۰۱/۰٧/٢۴

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور جناب آقاى مهندس امینى دبیر محترم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ،جناب آقای مهندس عبدی مشاور امورحقوقی استانداری استان،جناب آقاى مهندس اسدى نماینده محترم سپاه عاشوراى استان ،جناب آقاى مهندس وظیفه نماینده محترم بسیج کارگرى و کارخانجات استان ،جناب آقای مهندس فلاح نماینده محترم استاندارى استان، جناب آقای مهندس دین پرور نماینده محترم بانک توسعه و تعاون استان، جناب آقاى مهندس چراغی نماینده محترم امور مالیاتى استان ، جناب آقایان مهندس رضایی و مهندس باقرى نمایندگان محترم منطقه آزاد ارس ، جناب آقاى مهندس بابایی نماینده محترم جهاد کشاورزى استان ، جناب آقاى مهندس اصغرى نماینده محترم بانک تجارت استان ،جناب آقایان مهندس قدم خیر قاسمى ور و مهندس افخمى نمایندگان محترم بانک پاسارگاد استان ، روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰٧/٢۴ در سالن جلسات خانه صنعت استان به صورت حضوری برگزار و۶ پرونده بررسی و مصوبات جلسه جهت طرح در جلسه استانی اقدام می گردد.

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

*📌فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی بر عموم مسلمین جهان تسلیت و تعزیت باد.*