جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان -۱۴۰۱/۰۸/٢١

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور جناب آقای مهندس امینی دبیر محترم کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید استان ،سرکار خانم دکتر علیپور دبیر محترم خانه صنعت و معدن استان، جناب آقای مهندس اکبری مسئول محترم کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید سازمان صمت استان ، جناب آقای مهندس امینى نماینده محترم بانک ملت استان ،جناب آقای مهندس سعیدنماینده محترم بانک ملى استان ،جناب آقای مهندس قدسى معاون محترم سازمان تامین اجتماعى استان ،جناب آقای مهندس بابایی نماینده محترم شرکت شهرکهاى صنعتى استان ،جناب آقای مهندس جوانکار نماینده محترم بانک صنعت ومعدن استان ،شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ در سالن جلسات خانه جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور جناب آقای مهندس امینی دبیر محترم کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید استان ،سرکار خانم دکتر علیپور دبیر محترم خانه صنعت و معدن استان ،جناب آقای مهندس فلاح نماینده محترم استانداری استان ، جناب آقای مهندس اسدی نماینده محترم سپاه عاشورای استان، جناب آقای مهندس اکبری مسئول محترم کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید سازمان صمت استان ، جناب آقای مهندس خمسلو نماینده محترم بانک مسکن استان ،جناب آقای مهندس بهرا نماینده محترم امور اقتصادی استان ،جناب آقای مهندس نابی نماینده محترم گمرک سهلان استان ،جناب آقای مهندس علیزاده نماینده محترم شرکت پخش فرآورده های نفتی استان ،جناب آقای مهندس پرتوی نماینده محترم جهاد کشاورزی استان ،جناب آقایان مهندس زارعی و جناب مهندس وحیدی نژاد نمایندگان محترم بانک کشاورزی استان ،جناب آقایان مهندس حسن زاده و مهندس حیدری نمایندگان محترم سازمان صمت استان ،روزپنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/٢١در سالن جلسات خانه صنعت استان به صورت حضوری برگزار و۵ پرونده بررسی و مصوبات جلسه جهت طرح در جلسه استانی اقدام می گردد. استان به صورت حضوری برگزار و پرونده بررسی و مصوبات جلسه جهت طرح در جلسه استانی اقدام می گردد.

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها با این قانون در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ …