جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضورجناب آقای مهندس سلطانی عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان،جناب آقای مهندس فلاح نماینده محترم استانداری ،جناب آقای مهندس بهرا نماینده محترم اداره اقتصاد و دارایی استان ،جناب آقای مهندس اکبری نماینده محترم سازمان صمت استان، جناب آقای مهندس امینی نماینده محترم بانک ملت استان، جناب آقاى مهندس دلیرى نماینده محترم اداره تعزیزات استان ،جناب آقایان مهندس حمامى و مهندس قادرى نمایندگان محترم بانک سینا استان ، جناب آقاى مهندس میر راضى نماینده محترم محیط زیست استان، جناب آقاى مهندس پرتوى نماینده محترم جهاد کشاورزى استان ، جناب آقاى مهندس نابى نماینده محترم گمرک سهلان ، جناب آقاى مهندس حیدرى نماینده محترم سازمان صمت استان ، جناب آقاى مهندس دین پرور نماینده محترم بانک توسعه و تعاون استان ، روز شنبه مورخ١۴٠١/٠٨/١۴در سالن جلسات خانه صنعت استان به صورت حضوری برگزار و۶پرونده بررسی و مصوبات جلسه جهت طرح در جلسه استانی اقدام می گردد.

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

*📌فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی بر عموم مسلمین جهان تسلیت و تعزیت باد.*