جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور سرکار خانم دکتر علیپور دبیر محترم خانه صنعت معدن و تجارت استان،جناب.آقای مهندس فلاح نماینده محترم استانداری استان،جناب آقای مهندس اکبری نماینده محترم سازمان صمت استان ،جناب آقای مهندس پرتوی.نماینده محترم سازمان جهاد کشاورزی استان،جناب آقای مهندس زینالی نماینده محترم شرکت گاز استان ،جناب آقای مهندس افخمی معاون محترم صندوق کارآفرینی امید استان،جناب آقای مهندس دستوری نماینده محترم صندوق کارآفرینی امید استان،روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ جلسه در سالن جلسات خانه صمت استان به صورت حضوری برگزار و ۷ پرونده بررسی و مصوبات جلسه جهت طرح در جلسه استانی اقدام می گردد.کارشناسی کارگروه تسهیل

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

فایل فرم هاو پرسشنامه روز ملی صنعت و معدن سال ۱۴۰۳

دانلود فایل پرسشنامه  و فرماها ⇒