جلسه هیئت مدیره خانه صنعت ،معدن و تجارت با جناب آقای دکتر سعیدی نماینده مجلس شورای اسلامی

جلسه هیئت مدیره خانه صنعت ،معدن و تجارت با جناب آقای دکتر سعیدی نماینده مجلس شورای اسلامی

photo_2016-09-05_09-38-17 photo_2016-09-05_09-38-23 photo_2016-09-05_09-38-43 photo_2016-09-05_09-38-46 photo_2016-09-05_09-38-50 photo_2016-09-05_09-38-53 photo_2016-09-05_09-38-56 photo_2016-09-05_09-39-02 photo_2016-09-05_09-39-15 photo_2016-09-05_09-39-17 photo_2016-09-05_09-39-23 photo_2016-09-05_09-39-27 photo_2016-09-05_09-39-29 photo_2016-09-05_09-39-31 photo_2016-09-05_09-39-34 photo_2016-09-05_09-39-36 photo_2016-09-05_09-39-54 photo_2016-09-05_09-40-04 photo_2016-09-05_09-40-06 photo_2016-09-05_09-40-09 photo_2016-09-05_09-40-13 photo_2016-09-05_09-41-19

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

🔹چهارمین جلسه هیئت مدیره خانه صنعت،معدن و تجارت استان روز یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ برگزار شد

🔹چهارمین جلسه هیئت مدیره خانه صنعت،معدن و تجارت استان روز یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ برگزار شد