جلسه هم اندیشی واحد های صنعتی با حضور مهندس رحمانی

جلسه هم اندیشی واحد های صنعتی که با حضور مهندس رحمانی

درباره ی مدیر سایت

مطلب پیشنهادی

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها با این قانون در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ …