جلسه هم اندیشی سفیر ویتنام و تجار ترک با واحدهای صنعتی

جلسه هم اندیشی سفیر ویتنام و تجار ترک با واحدهای صنعتی

 

 

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها با این قانون در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ …