جلسه هم اندیشی خانه صنعت معدن و تجارت و واحدهای صنعتی و معدنی با حضور نمایندگان محترم مجلس و ریاست محترم سازمان صنعت معدن وتجارت

جلسه هم اندیشی خانه صنعت معدن و تجارت و واحدهای صنعتی و معدنی با حضور نمایندگان محترم مجلس و ریاست محترم سازمان صنعت معدن وتجارت مورخه۹۵/۰۴/۳۱

photo_2016-07-23_10-48-23 photo_2016-07-23_10-48-29 photo_2016-07-23_10-48-36 photo_2016-07-23_10-48-45 photo_2016-07-23_10-48-53 photo_2016-07-23_10-48-57 photo_2016-07-23_10-49-01 photo_2016-07-23_10-49-14 photo_2016-07-23_10-49-18 photo_2016-07-23_10-49-22 photo_2016-07-23_10-50-02

 

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

فایل فرم هاو پرسشنامه روز ملی صنعت و معدن سال ۱۴۰۳

دانلود فایل پرسشنامه  و فرماها ⇒