جلسه استانی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان-سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷

جلسه استانی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضورجناب آقاى دکتر کلامى معاونت محترم هماهنگى امور اقتصادى استان، جناب آقای مهندس ابراهیم پور مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور،جناب آقاى دکتر عبدى مشاور امور حقوقى استاندارى استان، جناب آقای مهندس اصغر پور سرپرست معاون محترم سازمان صمت استان ،جناب آقای عبد حافظ معاون محترم اداره کل تعاون و رفاه ، جناب آقای مهندس امینی دبیر محترم کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، جناب آقاى مهندس وظیفه نماینده محترم سازمان بسیج کارخانجات وکارگرى استان، جناب آقای مهندس علیپور نماینده محترم سازمان امور اقتصاد و دارایی ،جناب آقای مهندس بنابیان نماینده محترم اتاق بازرگانی استان،جناب آقاى مهندس سعید نماینده محترم کمسیون هماهنگى بانکها ،جناب آقاى مهندس بابایی معاون محترم شرکت شهرکهاى صنعتى استان،جناب آقای مهندس فلاح نماینده استانداری، جناب آقای مهندس بشیری نماینده محترم سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان، جناب آقاى مهندس خان زاده مدیر محترم بانک صنعت ومعدن استان ، جناب آقای مهندس حمامى نماینده محترم بانک سینا استان،جناب آقای مهندس فزونی نماینده محترم بانک صادرات،جناب آقای مهندس میرراضی معاون محترم اداره کل محیط زیست،جناب آقای مهندس اصغری نماینده محترم بانک تجارت ،جناب آقای مهندس چراغی معاون محترم اداره کل امور مالیاتی استان ، روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ درمحل سالن جلسات معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری به صورت حضوری برگزار و تعداد۱۰ پرونده مورد بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها با این قانون در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ …