جلسه استانی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان

جلسه استانی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضورجناب آقاى دکتر کلامى معاونت محترم هماهنگى امور اقتصادى استان، جناب آقای مهندس ابراهیم پور مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور ،جناب آقای مهندس نظری نماینده محترم اداره اطلاعات استان ،جناب آقاى دکتر عبدى مشاور امور حقوقى استاندارى استان، جناب آقای مهندس اصغر پور سرپرست معاون محترم سازمان صمت استان ،جناب آقای عبد حافظ معاون محترم اداره کل تعاون و رفاه ، جناب آقای مهندس امینی دبیر محترم کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، جناب آقاى مهندس تقى پور رئیس محترم سازمان بسیج کارخانجات وکارگرى استان، جناب آقای مهندس علیپور نماینده محترم سازمان امور اقتصاد و دارایی ،جناب آقای مهندس بنابیان نماینده محترم اتاق بازرگانی استان،جناب آقاى مهندس سعید نماینده محترم کمسیون هماهنگى بانکها ،جناب آقاى مهندس بابایی معاون محترم شرکت شهرکهاى صنعتى استان ، جناب آقاى شیخى معاون مدیر کل استاندارى استان ، جناب آقای مهندس بشیری نماینده محترم سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ، جناب آقای مهندس فلاح نماینده محترم استانداری استان ،جناب آقای مهندس بابایی نماینده محترم سازمان جهاد کشاورزی ،جناب آقای مهندس قربانزاده نماینده محترم بانک ملت استان ، جناب آقایان مهندس محمودى و مهندس درویشی نمایندگان محترم بانک کشاورزی استان ، جناب آقاى مهندس بایرامزاده نماینده محترم اداره میراث فرهنگى وگردشگرى استان ، جناب آقاى مهندس داشاد مشاور محترم مدیر عامل منطقه آراد ارس ، جناب آقاى مهندس موحدى معاون محترم بانک صنعت ومعدن استان ، جناب آقایان مهندس حمامى ومهندس امیرى نمایندگان محترم بانک سیناى استان ، جناب آقاى قنبرى نماینده محترم اداره متابع طبیعى و آبخیزدارى استان، روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/١٠ درمحل سالن جلسات معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری به صورت حضوری برگزار و تعداد ١٠ پرونده مورد بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها با این قانون در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ …