جشنواره بزرگ استانی امتنان از کارآفرینان کارگران گروه های کارواحدها تلاش گران و بهداشتیاران نمونه

 

جشنواره بزرگ استانی امتنان از کارآفرینان کارگران گروه های کارواحدها تلاش گران و بهداشتیاران نمونه

image-a5fd2366dfb2b70c2ed99ebf80daa37cd9437cf5b48d033c047a2bebf4a6b25b-Vimage-a3a6cbd8e97f73dcb3cf88e22376865ef002e9b20bb67df55cd32a531a853dd8-Vimage-56091ca5a7c079a3004840e3a169075c725be236a9f809e8e9f34deb68fe92c3-V

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

همایش ملی برند و نخستین جایزه ویژند کشور

همایش ملی برند و نخستین جایزه ویژند کشور به استحضار میرساند با عنایت به فرمایشات …