ثبت‌سفارش‌کالا‌تسهیل شد/کالاهای گروه دو در استان‌ها ثبت سفارش می‌شوند

ثبت سفارش« کالاهای گروه دو» از یک دی ماه توسط سازمان‌های صنعت ، معدن و تجارت سراسر کشور انجام می‌شود.

به گزارش شاتا، براساس« دستورالعمل نحوه بررسی درخواست های ثبت سفارش توسط سازمان های استانی» و به منظور تسریع و تسهیل در انجام وظیفه خدمت رسانی به مردم از تاریخ یک دی(۹۷/۱۰/۱) بررسی تایید درخواست های متقاضیان ثبت سفارش در گروه کالایی دو در سازمان های صنعت،معدن وتجارت استان ها صورت می گیرد.

الگوی توزیع درخواست های ثبت سفارش به استان ها برای واحدهای تولیدی، استان محل استقرار واحد صنعتی و برای واحدهای غیر تولیدی، استان های صادرکننده کارت بازرگانی تعیین شده است.

گفتنی است، کاهش بروکراسی اداری و تفویض اختیارات به استان ها یکی از برنامه های اولویت دار وزارت صمت در سال جاری به شمار می رود که تفویض ثبت سفارش «کالاهای گروه دو» به استان ها از جمله اقدامات در راستای تسهیل فرایند اداری است.

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها با این قانون در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ …