تنها عنوان شهرکهای صنعتی نمونه به استان آذربایجان شرقی تعلق گرفت

تنها عنوان شهرکهای صنعتی نمونه به استان آذربایجان شرقی تعلق گرفت

تنها عنوان شهرکهای صنعتی نمونه به استان آذربایجان شرقی تعلق گرفت و تندیس این عنوان به دکتر عسگری مدیرعامل شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی ارائه گردید.

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

تبریز در ماتم …

*بیانیه خانه صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی در پی شهادت آیت الله آل …