تفاهم نامه همکاری مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت

تفاهم نامه همکاری مشترک بین وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی مقام وزارت جناب آقای دکتر مهدی غضنفری و خانه صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی آقای دکتر هادی غنیمی فرد منعقد گردید.
himlogoاین تفاهم نامه با توجه به اهمیت توسعه وظایف نظارتی و سیاستگزاری کلان دولت از یک سو و کاهش حجم تصدی های دولتی و افزایش چابکی و کیفیت در خدمت رسانی به امر تولید و تجارت و ارتقای مشارکت تشکل های مردمی تخصصی حوزه تولید و تجارت در انجام امور اجرایی، سیاستگزاری ها و تصمیم سازی ها، از سوی طرفین منعقد گردیده است.

درباره ی مدیر سایت

مطلب پیشنهادی

پاویون جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق

  دانلود فایل نامه