تعرفه تبلیغات در وبسایت اطلاعات واحدها

سه ماههشش ماههیکساله
تبلیغ کناری سمت چپ و راست ۲۰۰x200 ضریب ۱۳,۰۰۰,۰۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰
تبلیغ صفحه اول ۴۶۰x150 ضریب ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰
تبلیغ صفحه شاخه صنعتی بالای لیست واحدها و مشخصات انجمن ۵۰۰x100 ضریب ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰
تبلیغ انتهای شناسنامه واحدهای یک انجمن ۵۰۰x150 ضریب ۱۱,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰
تبلیغ انتهای تمام صفحات داخلی ۵۰۰x150 ضریب ۱۱,۸۰۰,۰۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰۶,۸۰۰,۰۰۰

درباره ی مدیر سایت

مطلب پیشنهادی

حضور استان آذربایجان شرقی در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی (ایران اکسپو ۲۰۲۴)

حضور استان آذربایجان شرقی در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی (ایران اکسپو ۲۰۲۴) به گزارش روابط عمومی …