تعرفه تبلیغات در وبسایت اطلاعات واحدها

سه ماههشش ماههیکساله
تبلیغ کناری سمت چپ و راست ۲۰۰x200 ضریب ۱۳,۰۰۰,۰۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰
تبلیغ صفحه اول ۴۶۰x150 ضریب ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰
تبلیغ صفحه شاخه صنعتی بالای لیست واحدها و مشخصات انجمن ۵۰۰x100 ضریب ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰
تبلیغ انتهای شناسنامه واحدهای یک انجمن ۵۰۰x150 ضریب ۱۱,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰
تبلیغ انتهای تمام صفحات داخلی ۵۰۰x150 ضریب ۱۱,۸۰۰,۰۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰۶,۸۰۰,۰۰۰

درباره ی مدیر سایت

مطلب پیشنهادی

🔴 مهدی امینی، عضو هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی شد

روز دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ در محل جلسات شرکت شهرک‌های صنعتی استان، طی مراسمی با حضور رئیس …