تعرفه تبلیغات در وبسایت اطلاعات واحدها

سه ماههشش ماههیکساله
تبلیغ کناری سمت چپ و راست ۲۰۰x200 ضریب ۱۳,۰۰۰,۰۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰
تبلیغ صفحه اول ۴۶۰x150 ضریب ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰
تبلیغ صفحه شاخه صنعتی بالای لیست واحدها و مشخصات انجمن ۵۰۰x100 ضریب ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰
تبلیغ انتهای شناسنامه واحدهای یک انجمن ۵۰۰x150 ضریب ۱۱,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰
تبلیغ انتهای تمام صفحات داخلی ۵۰۰x150 ضریب ۱۱,۸۰۰,۰۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰۶,۸۰۰,۰۰۰

درباره ی مدیر سایت

مطلب پیشنهادی

🔹دیدار اعضای هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان با سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان

▫️اعضای هیات مدیره خانه صنعت، معدت و تجارت استان آذربایجان شرقی در جلسه ای که …