تاریخچه خانه

خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی- تبریز
اولین خانه صنعت و معدن کشور
اولین خانه صنعت و معدن کشور
خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی- تبریز

تبریز – ششگلان – خانه صنعت، معدن و تجارت
تبریز, آذربایجان شرقی

۰۴۱۱۵۲۶۰۲۰۰