برگزاری هیئت خرید صنعت کائوچو

برگزاری هیئت خرید صنعت کائوچوبرنامه ای در شهر استانبول ترکیه در تاریخ ۲۸-۲۵ نوامبر ۲۰۱۴ (۴ الی ۷ آذر ۱۳۹۳) ترتیب داده شده است .

دریافت فرم

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها با این قانون در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ …