برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری در کشور ارمنستان

برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری در کشور ارمنستان

برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری در کشور ارمنستان د تاریخ ۳ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ و دعوت ار بنگاه های اقتصادی استان جهت شرکت در همایش فوق الذکر

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

فرمهای جشنواره تولید ملی افتخار ملی

دانلود فایل فایل ۲ فایل ۳ فایل ۴ فایل ۵ فایل ۶