برگزاری هفته نوآوری در ازبکستان از تاریخ ۲۵ لغایت ۲۹ مهر

دانلود فایل نامه

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

اعزام هیات تجاری به نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی و پوشاک ایتما- ایتالیا

دانلود فایل نمایشگاه