برگزاری هفته نوآوری در ازبکستان از تاریخ ۲۵ لغایت ۲۹ مهر

دانلود فایل نامه

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

برگزاری نمایشگاه ایران اگروفود در خردادماه سال ۱۴۰۳ در عشق اباد ترکمنستان

دانلود فایل