برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مکالمات تجاری-مکاتبات تجاری

 

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مکالمات تجاری-مکاتبات تجاری

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مکالمات تجاری-مکاتبات تجاری

جدول برنامه

 

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

برگزاری دوره های مختلف مقطع دار(مورد تایید وزارت علوم) مهارتی و کوتاه مدت در گروه های آموزشی مدیریت و خدمات اجتماعی و صنعت

دانلود فایل