برگزاری جلسه تبیین اقتصاد دانش بنیان و راهکارهای اجرای سیاستهای مبتنی برآن توسط خانه صنعت ،معدن تجارت تبریز

برگزاری جلسه تبیین اقتصاد دانش بنیان و راهکارهای اجرای سیاستهای مبتنی برآن توسط خانه صنعت ،معدن تجارت تبریز

 

جلسه تبیین سیاستهای مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان با حضور روسای انجمن های تخصصی صنعتی استان ، همچنین مدیران برخی واحدهای بزرگ صنعتی دارای پروانه بهره برداری R&D با هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان برگزار گردید.
برگزاری جلسه تبیین اقتصاد دانش بنیان و راهکارهای اجرای سیاستهای مبتنی برآن

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان در ابتدای این جلسه نیرومند اسکویی قائم مقام سازمان در امور صنعت و معدن با اشاره به سیاستهای حمایتی وزارت در خصوص شرکتهای دانش بنیان، استفاده از این فرصت پیش آمده را برای واحدهای تولیدی  استان مغتنم شمرده و خواستار ارتقاء و توسعه اقتصاد دانش بنیان در محصولات تولیدی واحدها شد.

همچنین  دکتر میر محسنی معاون پارک علمی و فن آوی استان ضمن اشاره به ظرفیتهای قانونی حمایت از شرکتهای دانش بنیان ،نحوه ارتقاء واحدهای R&D به شرکتهای دانش بنیان را تشریح نمود.

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

فایل فرم هاو پرسشنامه روز ملی صنعت و معدن سال ۱۴۰۳

دانلود فایل پرسشنامه  و فرماها ⇒