برنامه نمایشگاهای چین در شش ماهه اول سال ۲۰۱۶

 

برنامه نمایشگاهای چین در شش ماهه اول سال ۲۰۱۶

برنامه نمایشگاهای چین در شش ماهه اول سال ۲۰۱۶

فایل برنامه

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

برگزاری نخستین نمایشگاه خدمات کسب و کار در آذر ماه سال جاری در زنجان

دانلود فایل نمایشگاه