برنامه نمایشگاهای چین در شش ماهه اول سال ۲۰۱۶

 

برنامه نمایشگاهای چین در شش ماهه اول سال ۲۰۱۶

برنامه نمایشگاهای چین در شش ماهه اول سال ۲۰۱۶

فایل برنامه

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

اعزام هیات تجاری به نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی و پوشاک ایتما- ایتالیا

دانلود فایل نمایشگاه