بخشنامه – وزارت امور اقتصادی و دارایی -۲۰۰/۱۷۴۴۸/۱۹۲۱۱

بر اساس حکم بند (الف) و (ب) ماده (۱۴۱) قانون مالیات های مستقیم و بند (ب) ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، صد درصد درآمد حاصل ازصادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی وصنایع تبدیلی و تکمیل آن و همچنین درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا میشوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کار برروی آن صادر می شوند، از شمول مالیات معاف است.
بر اساس حکم ماده (۱۳۲) و (۱۳۸) قانون مالیات های مستقیم، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحد های تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت ۱۰سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون موصوف، معاف هستند و همچنین آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی ونوسازی با تکمیل واحد های موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد، از پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق موضوع ماده (۱۰۵) قانون مذکور معاف خواهد بود.
ازسوی یگر مقررات تبصره (۲) ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی را تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر تعیین نموده است. نظر به اینکه برخوداری از تسهیلات مذکور مستلزم اگاهی فعالان فوق از شرایط و ترتیبات قانونی آن میباشد، لذا به منظور اجتناب از تضییع حقوق آنان دستور فرمایید در خصوص تسلیم اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال (۱۳۹۱) در موعدمقرر (حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۳۱) اطلاع رسانی لازم به نحو مقتضی صورت پذیرد.

درباره ی مدیر سایت

مطلب پیشنهادی

فایل فرم هاو پرسشنامه روز ملی صنعت و معدن سال ۱۴۰۳

دانلود فایل پرسشنامه  و فرماها ⇒