بخشنامه ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری برای ۱۵ رشته فهرست بها

بخشنامه ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری برای رشته فهرست بها

دریافت بخشنامه

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

برگزاری نمایشگاه بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری در مصلی بزرگ تهران

دانلود فایل نمایشگاه