بخشنامه ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری برای ۱۵ رشته فهرست بها

بخشنامه ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری برای رشته فهرست بها

دریافت بخشنامه

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها با این قانون در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ …