بخشنامه تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۹۳

بخشنامه تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال۹۳

دریافت بخشنامه

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها با این قانون در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ …