بخشنامه تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۹۳

بخشنامه تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال۹۳

دریافت بخشنامه

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

تاکید مجدد الزام کلیه واحدهای تولیدی نسبت به ضرورت ثبت نام ثبت تعاملات در سامانه جامع تجارت