بازدید مشاور معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از سه واحد صنعتی دانش بنیان شاخص در استان آذربایجان شرقی

مشاور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارتبازدید مشاور معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از سه واحد صنعتی دانش بنیان شاخص در استان آذربایجان شرقی

مشاور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران طی سفری که روز یکشنبه به شهر تبریز داشت، مورد استقبال.خانه صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی قرار گرفت. رضا موسایی در این سفر یک روزه از مجموعه های دانش بنیان داروسازی زهراوی، صبح پارلار آسیا و ایفا صنعت غرب بازدید نموده و در جریان روند تولید در این مجموعه ها قرار گرفت.
در جریان این بازدیدها، مشکلات این واحدهای صنعتی دانش بنیان بررسی گردید و مشاور معاون وزیر قول مساعد در خصوص پیگیری مشکلات این واحدها داد.

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

فایل فرم هاو پرسشنامه روز ملی صنعت و معدن سال ۱۴۰۳

دانلود فایل پرسشنامه  و فرماها ⇒