اولین همایش و نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری و تجاری ایران و عراق-مهاباد

اولین همایش و نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری و تجاری ایران و عراق

اولین همایش و نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری و تجاری ایران و عراق ۲۹و ۳۰و ۳۱ اردیبهشت ۹۴ مهاباد

 

دریافت تصویر نامه وفرم

سایت همایش

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها با این قانون در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ …