اولین نمایشگاه صنایع کوچک ومتوسط(SME)همراه بااولین نمایشگاه بانک،بورس وبیمه

اولین نمایشگاه صنایع کوچک ومتوسط(SME)همراه با اولین نمایشگاه بانک،بورس،بیمه وفرصت های سرمایه گذاری

اولین نمایشگاه صنایع کوچک ومتوسط(SME)همراه با اولین نمایشگاه بانک،بورس،بیمه وفرصت های سرمایه گذاری از تاریخ ۳۰تیرماه لغایت دوم مردادماه ۹۴ در نمایشگاه بینالمللی مشهد و با هدف تقویت صنایع کوچک وحمایت های نهادهای مالی و بانکی برگزار میگردد.

دریافت فرم اولین نمایشگاه تخصصی صنعت ومعدن (SME)

دریافت فرم اولین نمایشگاه تخصصی بورس،بیمه وبانک

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی مطرح کرد درخواست جلسه‌ فوری با وزیر صمت جهت حل چالش‌های قطعه‌سازی

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در نامه‌ای خطاب به وزیر …