اولین دوره مسابقات آزاد مهارت در رشته جوشکاری سال ۹۳

اولین دوره مسابقات آزاد مهارت در رشته جوشکاری سال ۹۳

دریافت تصویر اطلاعیه

 

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

فایل فرم هاو پرسشنامه روز ملی صنعت و معدن سال ۱۴۰۳

دانلود فایل پرسشنامه  و فرماها ⇒