اولین دوره آموزش مقدماتی داوری در تبریز

اولین دوره آموزش مقدماتی داوری در تبریز

زمان : روز چهار شنبه ۱۰دی ماه ۱۳۹۳ ساعت ۸/۳۰ الی ۱۴/۳۰

محل برگزاری : تبریز -خیابان ارتش شمالی-اتاق بازرگانی ، صنایع معادن و کشاورزی تبریز

دریافت اطلاعات بیشتر

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

فایل فرم هاو پرسشنامه روز ملی صنعت و معدن سال ۱۴۰۳

دانلود فایل پرسشنامه  و فرماها ⇒