اولین جلسه هم اندیشی و همیاری

اولین جلسه هم اندیشی و همیاری و استفاده از رهنمودهای ارزشمد واحدها در تاریخ ۹۴/۴/۱۴

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

برگزاری نمایشگاه بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری در مصلی بزرگ تهران

دانلود فایل نمایشگاه