اولین جلسه ستادتسهیل رفع موانع تولید درسال ٩٩به ریاست معاون محترم استاندار جناب اقای دکتر جهانگیری ٩٩/٠٢/٠٨

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

🔹سومین جلسه هیئت مدیره خانه صنعت،معدن و تجارت استان برگزار شد