انتخابات هیئت مدیره خانه صنعت ،معدن وتجارت آذربایجان شرقی برگزار شد

انتخابات هیئت مدیره خانه صنعت ،معدن وتجارت آذر بایجان شرقی در تاریخ های ۱۸ و۲۵ آبان ماه سال ۹۲

با حضور ناظرین وزارت صنعت ،معدن وتجارت ،جناب آقای دکتر براتی مشاور محترم وزیر صنعت،معدن وتجارت ،جناب آقای مهندس مهاجرانی رئیس امور تشکل ها در وزارت صنعت ، معدن وتجارت ،جناب آقای مهندس خالقی ناظر خانه صنعت ، معدن وتجارت ایران  وحضور رئیس سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان آذر بایجان شرقی جناب آقای محمد جعفرعظمائی برگزار گردید،

نتیجه انتخابات  از این قرار است :

آقایان:

– صمد حسن زاده ،رئیس هیئت مدیره

– سیدباقر شریف زاده ، نائب رییس هیئت مدیره

– محمد حسین باقری ، خزانه دار

– یونس ژائله ، عضو هیئت مدیره ونماینده استان در خانه صنعت ومعدن وتجارت ایران

– محمد علی سلطانی ، عضو هیئت مدیره

– عباس کمالی ، عضو هیئت مدیره

– بهراد فرشاد ، عضو هیئت مدیره

– سید حسن پروینی ، عضوعلی البدل هیئت مدیره

– جعفر جعفر پوریان ، عضوعلی البدل هیئت مدیره

– مهدی امینی ، بازرس اصلی

– یعقوب صابری نهر، بازرس علی البدل

گزارش تصویری

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

🔹دیدار اعضای هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان با سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان

▫️اعضای هیات مدیره خانه صنعت، معدت و تجارت استان آذربایجان شرقی در جلسه ای که …