انتخابات انجمن متالورژی استان

انتخابات انجمن متالورژی استان روز چهارشنبه ۹۵/۰۷/۰۷ ساعت ۱۷ در محل سازمان صنعت،معدن و تجارت برگزار گردید که به ترتیب جناب آقایان

۱-بهراد فرشاد

۲- علیرضا حسین زاده

۳- یاسین سید شریعت دوست

۴-کامبیر وحدی

۵-امیرممدوح

به عنوان اعضاء اصلی و

۱-حبیب باغبان رضوان

۲- حسین جودی

به عنوان اعضاء علی البدل انتخاب شدند.

همچنین آقای علیرضا فتحی به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی افتخاری به عنوان بازرس علی البدل تعیین گردیدند.

%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%98%db%8c

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

🔻 یازدهمین جلسه هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان

    🔻 یازدهمین جلسه هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان با حضور …