اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره خانه صنعت و معدن

 ردیف  نام و نام خانوادگی  انجمن تخصصی  سمت  کارخانه  تلفن  فکس
۱ محمدحسین باقری صنایع همگن فلزی رییس هیئت مدیره دونارخزر ۳۵۵۴۱۸۵۰ ۳۵۵۵۱۷۷۵-۸۸
۲ محمدعلی سلطانی صنایع همگن برق و الکترونیک نایب رییس هیئت مدیره خودرو الکتریک آذر ۳۵۵۳۴۵۰۲-۱ ۳۵۵۵۶۲۷۱
۳ مهدی امینی صنایع همگن چرم خزانه‌دار هیئت مدیره چرم ۱۱۰ امینی ۳۲۸۵۳۳۰۱
۳۲۸۵۳۲۱۲
۳۲۸۵۳۲۱۳
             
۴ میرابوالفضل حسنی صنایع همگن کانی غیر فلزی عضو هیئت مدیره فرآورده­های نسوز تبریز ۳۴۳۲۸۱۴۰-۲ ۳۴۳۲۸۱۴۳
۵ امیر نراقی صنایع همگن سلولزی عضو هیئت مدیره پارمیس مبل ۳۲۴۶۶۳۸۷-۹ ۳۲۴۶۶۳۹۱
۶ میر یاسین سید شریعت دوست صنایع همگن متالورژی عضو عل البدل هیئت مدیره دانا روش اندیشه ۴۲۵۴۴۲۰۵ ۴۲۵۴۴۲۰۶
۷ جواد علیزاده هوشیار صنایع همگن ماشین سازان عضو هیئت مدیره کنترل افزار تبریز ۳۲۴۶۶۳۰۰-۲ ۳۲۴۶۶۲۵۵
      ایران      
      اعضای هیئت مدیره خانه صنعت و معدن      
      اعضای صنعت و معدن