اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره خانه صنعت و معدن

 ردیف  نام و نام خانوادگی  انجمن تخصصی  سمت  کارخانه  تلفن  فکس
۱  مهدی امینی  صنایع همگن چرم رییس هیئت مدیره برکات    
۲ سلیمان نوروزی صنایع همگن کانی غیر فلزی نایب رییس هیئت مدیره      
۳ امیر نراقی صنایع همگن سلولزی خزانه دار  پارمیس مبل    
۴ جواد علیزاده هوشیار صنایع همگن ماشین سازان عضو هیئت مدیره  کنترل افزار تبریز    
۵ رضا جعفری  صنایع همگن غذایی دارویی و بهداشتی عضو هیئت مدیره آیلین مهر    
۶ محسن صدقی نسب  صنایع همگن نساجی عضو هیئت مدیره اطلس پود    
۷ احد صابری صنایع همگن آسانسور و پله برقی  عضو هیئت مدیره آپادانا اسانبر    
۸ سولماز علیپور   دبیر کل