اعضای همگن

لیست اعضای هیئت مدیره انجمن های نه گانه استان آذربایجان شرقی

ردیف نام انجمن نام و نام خانوادگی سمت نام واحد تلفن ثابت فکس موبایل
۱ صنایع همگن متالوژی بهراد فرشاد رئیس هیئت مدیره بهاب  تبریز ۰۴۱۱-۴۲۰۵۳۷۳ ۰۴۱۱-۴۲۰۶۳۳۰ ۹۱۴۳۱۶۲۴۶۴
۲ صنایع همگن متالوژی داود نیک­بختان نایب رئیس هیئت مدیره سنهد آذرین ۰۴۱۲-۴۳۲۸۲۹۴-۷ ۰۴۱۲-۴۳۲۸۲۹۵ ۹۱۴۱۱۴۳۴۶۴
۳ صنایع همگن متالوژی علی­رضا حسین­زاده خزانه­دار سهند سندان ۰۴۱-۴۲۰۳۸۵۵ ۰۴۱۱-۵۵۱۲۲۴۱ ۹۱۴۱۱۴۸۷۹۲
۴ صنایع همگن متالوژی حبیب باغبان رضوان عضو اصلی هیئت مدیره سخت­گستر کاوه ۰۴۱۱-۴۳۰۱۰۲۲ ۰۴۱۱-۴۳۰۱۸۵۸ ۹۱۴۳۱۱۲۱۹۳
۵ صنایع همگن متالوژی داود خرازی­کار عضو اصلی هیئت مدیره کاویان صنعت ۰۴۱۱-۴۲۵۰۴۹۶ ۰۴۱۱-۴۲۵۳۹۴۸ ۹۱۴۳۱۳۰۴۶۹
۶ صنایع همگن متالوژی کامبیز وحدی عضو علی­البدل هیئت مدیره سهند ذوب ۰۴۷۲-۳۵۳۴۲۶۰ ۰۴۱۱-۳۵۳۴۲۵۹ ۹۱۴۳۰۰۴۸۱۲
۷ صنایع همگن متالوژی حسین رسولی عضو علی­البدل هیئت مدیره فولاد مهر سهند ۰۴۱۲-۴۳۲۹۱۶۱ ۰۴۱۲-۴۳۲۹۱۶۰ __
۸ صنایع همگن متالوژی یحیی بهلولی بازرس اصلی دانا روش اندیشه ۰۴۷۲-۳۵۳۴۲۰۵ ۰۴۱۱-۳۵۳۴۲۰۶ ۹۱۴۴۰۰۳۳۶۲
۹ صنایع همگن متالوژی حسین جودی بازرس علی­البدل آذر صنعت ۰۴۱۱-۴۲۴۱۷۳۸ ۰۴۱۱-۴۲۶۳۳۱۷ ۹۱۴۴۱۰۳۶۷۳
۱ صنایع همگن برق و الکترونیک محمدعلی سلطانی رئیس هیئت مدیره خودرو الکتریک آذر ۰۴۱۱-۴۴۷۸۶۲۴-۵ ۰۴۱۱-۵۵۵۶۲۷۱ ۰۹۱۴۳۱۶۴۳۶۲
۲ صنایع همگن برق و الکترونیک محسن اسماعیل زاده عقیمی نایب رئیس هیئت مدیره کابل­وران ۰۴۱۱-۲۴۶۳۳۶۱-۲ ۴٫۱۱۲E+09 ۰۹۱۲۱۰۰۹۶۳۰
۳ صنایع همگن برق و الکترونیک سیدمحسن گلابی خزانه­دار آذرماشین چاپ ۰۴۱۱-۴۴۸۰۹۶۴ ۰۴۱۱-۴۴۸۰۷۳۲ ۰۹۱۴۳۱۱۰۶۳۶
۴ صنایع همگن برق و الکترونیک ناصر کسرائی عضو اصلی هیئت مدیره سازه­های نوین تبریز ۰۴۱۱-۳۳۳۴۸۲۸ ۰۴۱۱-۳۳۱۲۳۱۳ ۰۹۱۴۴۱۲۱۵۸۰
۵ صنایع همگن برق و الکترونیک علی قدکی عضو اصلی هیئت مدیره لیسار ۰۴۱۱-۴۲۰۴۵۵۵ ۰۴۱۱-۴۲۰۱۵۵۵ ۰۹۱۲۱۲۱۲۳۳۹
۶ صنایع همگن برق و الکترونیک هادی ولادی عضو علی­البدل هیئت مدیره طراحان الکترونیک ۰۴۱۱-۳۳۹۳۷۸۶ ۰۴۱۱-۳۳۰۰۸۲۹ ۰۹۱۴۳۱۷۰۹۰۵
۷ صنایع همگن برق و الکترونیک احمد غلامی عضو علی­البدل هیئت مدیره پرتومحرک کابل ۰۴۱۱-۶۳۰۰۲۶۱-۲ ۰۴۱۱-۶۳۰۰۳۷۲ ۰۹۱۴۱۱۵۷۰۸۸
۸ صنایع همگن برق و الکترونیک اسماعیل تقی­زاده بازرس اصلی صنایع مدار چاپی پدید ۰۹۱۴۱۱۶۴۳۷۳
۹ صنایع همگن برق و الکترونیک یونس بهبودی بازرس علی­البدل آذرتابلو توان ۰۴۱۱-۴۴۷۸۵۶۶-۸ ۰۴۱۱-۴۴۷۳۵۲۲ ۰۹۱۴۱۱۴۱۴۲۲
۱ صنایع همگن غذایی ، بهداشتی و دارویی یونس ژائله رئیس هیئت مدیره شیرین­عسل ۰۴۱۲-۴۳۲۸۰۲۰ ۰۴۱۲-۴۳۲۸۰۲۷ ۰۹۱۲۱۱۱۳۹۵۴
۲ صنایع همگن غذایی ، بهداشتی و دارویی رضا جعفری نایب رئیس هیئت مدیره آیلین­مهر ۰۴۱۱-۶۳۰۹۲۳۲-۶ ۰۴۱۱-۶۳۰۹۲۳۱ ۰۹۱۲۲۰۵۱۸۲۸
۳ صنایع همگن غذایی ، بهداشتی و دارویی رسول بیوک خزانه­دار آیدین ۰۴۱۱-۴۲۴۵۷۹۰-۱ ۰۴۱۱-۴۲۴۶۰۵۵ ۰۹۱۴۱۱۴۱۲۰۸
۴ صنایع همگن غذایی ، بهداشتی و دارویی قادر چنگیزی عضو اصلی هیئت مدیره ارس مهر ۰۴۷۲-۳۳۲۲۰۲۰-۵ ۰۴۷۲-۳۳۲۲۰۳۰ ۰۹۱۴۳۱۳۲۶۷۷
۵ صنایع همگن غذایی ، بهداشتی و دارویی بهمن هلالی عضو اصلی هیئت مدیره صنایع غذایی هلالی ۰۴۱۱-۴۴۵۵۱۳۳ ۰۹۱۲۱۱۱۶۸۵۱
۶ صنایع همگن غذایی ، بهداشتی و دارویی جلال الماسی عضو علی­البدل هیئت مدیره خوشگوار آذربایجان ۰۴۱۱-۳۳۷۲۷۷۱ ۰۴۱۱-۳۳۷۲۷۷۰ ۰۹۱۴۱۱۴۶۰۵۳
۷ صنایع همگن غذایی ، بهداشتی و دارویی تورج جودی عضو علی­البدل هیئت مدیره گل­شهد آذر کندو ۰۴۱۱-۶۳۰۰۱۱۸ ۰۴۱۱-۶۳۰۰۸۹۹ ۰۹۱۴۱۱۵۸۶۴۶
۸ صنایع همگن غذایی ، بهداشتی و دارویی غلام­رضا غلامی بازرس اصلی برکت گندم ۰۴۱۲-۴۳۲۸۰۷۰ ۰۹۱۴۱۱۶۳۵۲۳
۹ صنایع همگن غذایی ، بهداشتی و دارویی حسین سلیمانی بازرس علی­البدل آی سودا میشو ۰۴۷۱-۲۳۳۲۸۷۰ ۰۹۱۴۴۰۴۵۶۴۱
۱ صنایع همگن کانی غیر فلزی صمد حسن­زاده رئیس هیئت مدیره کاشی تبریز ۰۴۱۱-۶۳۰۶۳۷۵-۸۴ ۰۴۱۱-۶۳۰۶۷۸۷-۸ ۰۹۱۴۱۱۵۷۰۳۰
۲ صنایع همگن کانی غیر فلزی میرابوالفضل حسنی فرآورده­های نسوز تبریز ۰۴۱۲-۴۳۲۸۱۴۰-۲ ۰۴۱۲-۴۳۲۸۱۴۳ ۰۹۱۴۱۱۵۹۶۸۳
۳ صنایع همگن کانی غیر فلزی سلیمان نوروزی صنایع خاک چینی ایران ۰۴۹۱-۲۲۳۱۷۱۷ ۰۴۹۱-۲۲۲۵۶۵۰ ۰۹۱۲۱۴۷۲۳۲۰
۴ صنایع همگن کانی غیر فلزی حسن صدیقی فرآورده­های نسوز آذرشهاب تبریز ۰۴۱۱-۵۵۱۲۹۱۰-۱۱ ۰۴۱۱-۵۵۱۸۴۴۱ ۰۹۱۴۱۱۵۴۰۱۶
۵ صنایع همگن کانی غیر فلزی رشید حسین­پور صنایع چینی بهداشتی ارس ۰۴۱۱-۴۴۶۴۲۶۴ ۰۴۱۱-۴۴۵۲۰۵۵ ۰۹۱۲۱۳۴۷۲۱۷
۶ صنایع همگن کانی غیر فلزی مصطفی جاملو سیمان صوفیان ۰۴۷۲-۳۲۲۷۱۵۱ ۰۴۷۲-۳۲۲۷۱۵۰ ۰۹۱۴۳۱۶۸۴۵۸
۷ صنایع همگن کانی غیر فلزی سیدامیرفتاح سیدی­زاده گچ صبای هشترود ۰۴۲۱-۲۲۵۲۱۸۱ ۰۴۲۱-۲۲۵۲۱۸۲ ۰۹۱۴۱۲۱۲۱۵۸
۸ صنایع همگن کانی غیر فلزی ایوب مرادزاده فرآورده­های نسوز آذرشهاب تبریز ۰۴۱۲-۳۶۲۳۲۴۷ ۰۴۱۲-۳۶۲۳۵۲۳-۷ ۰۹۱۴۳۱۳۴۶۸۲
۹ صنایع همگن کانی غیر فلزی عبدالعلی سامی خسروشاهی تدبیر فاضلاب آذر ۰۴۱۱-۵۵۵۵۳۹۲ ۰۴۱۱-۵۵۳۹۲۹۶ ۰۹۱۴۱۱۶۱۱۸۹
۱ صنایع همگن خودرو و نیرو محرکه عباس کمالی رئیس هیئت مدیره تولیدی و صنعتی امیرنیا ۰۴۱۱-۶۳۷۸۰۸۰ ۰۴۱۱-۴۲۰۴۴۸۸ ۰۹۱۲۱۱۱۸۵۳۵
۲ صنایع همگن خودرو و نیرو محرکه جواد خدائی نایب رئیس هیئت مدیره تراش کاوه ۰۴۱۱-۴۲۰۳۱۲۰ ۰۴۱۱-۴۲۰۴۶۲۰ ۰۹۱۴۱۱۴۵۷۰۶
۳ صنایع همگن خودرو و نیرو محرکه محمدعلی پایدار خزانه­دار مجموعه­سازان سهند ۰۴۱۱-۶۳۰۹۰۰۰-۱ ۰۴۱۱-۶۳۰۹۲۹۹ ۰۹۱۴۱۱۵۳۵۳۸
۴ صنایع همگن خودرو و نیرو محرکه رضا پاشائی عضو اصلی هیئت مدیره طاها صنعت تبریز ۰۴۱۱-۴۲۶۳۸۰۴-۶ ۰۴۱۱-۴۲۶۳۸۰۶ ۰۹۱۴۳۱۳۰۶۶۲
۵ صنایع همگن خودرو و نیرو محرکه محمدحسین گل­عنبر عضو اصلی هیئت مدیره بهفن تدبیران ۰۴۱۱۶۳۰۹۱۱۶-۸ ۰۴۱۱-۶۳۰۹۱۱۶-۸ ۰۹۱۴۴۰۱۵۸۹۳
۶ صنایع همگن خودرو و نیرو محرکه یداله صلاحی عضو علی­البدل هیئت مدیره شاهین خودرو ۰۴۱۱-۶۳۰۹۱۲۵-۸ ۰۴۱۱-۶۳۰۹۱۲۹ ۰۹۱۴۱۱۵۷۱۰۱
۷ صنایع همگن خودرو و نیرو محرکه محمود دریانی عضو علی­البدل هیئت مدیره کولیس ۰۴۱۱-۲۸۹۶۷۲۷ ۰۴۱۱-۲۸۸۹۱۱۰ ۰۹۱۴۱۱۵۸۴۹۳
۸ صنایع همگن خودرو و نیرو محرکه محمد جبارپور بنیادی بازرس اصلی کارگاه بنیادی ۰۴۱۱-۴۳۰۸۶۳۶ ۰۴۱۱-۴۳۰۸۰۴۹ ۰۹۱۴۱۱۶۷۷۰۲
۹ صنایع همگن خودرو و نیرو محرکه سیروس نوری بازرس علی­البدل یونار دنده ۰۴۱۱-۲۴۶۶۴۰۶ ۰۴۱۱-۲۴۶۶۴۰۷ ۰۹۱۴۱۱۵۱۳۲۱
۱ صنایع همگن شیمیایی و سلولزی جعفر جعفرپوریان رئیس هیئت مدیره آذرچوب ۰۹۱۴۱۱۳۱۱۹۳
۲ صنایع همگن شیمیایی و سلولزی جلال ذریعه نایب رئیس هیئت مدیره سلولزی نکو ۰۴۱۱-۶۳۴۲۸۷۸ ۰۴۱۱-۶۳۴۲۳۲۲ ۰۹۱۴۱۱۶۱۴۹۶
۳ صنایع همگن شیمیایی و سلولزی محمود فرتاش شتربانی خزانه­دار صنایع بسته­بندی پرساپک ۰۴۱۱-۶۳۰۹۴۵۷ ۰۴۱۲-۲۶۶۱۵۷۰ ۰۹۳۵۳۸۴۵۴۲۵
۴ صنایع همگن شیمیایی و سلولزی امیر نراقی عضو اصلی هیئت مدیره پارمیس مبل ۰۴۱۱-۲۴۶۶۳۸۷-۹ ۰۴۱۱-۲۴۶۶۳۹۱ ۰۹۱۴۳۱۵۲۷۶۸
۵ صنایع همگن شیمیایی و سلولزی عظیم عبدل­نژاد ممقانی عضو اصلی هیئت مدیره پتروشیمی تبریز ۰۴۱۱-۴۲۸۲۰۰۱ ۰۹۱۴۱۱۵۶۰۲۶
۶ صنایع همگن شیمیایی و سلولزی حمیدرضا فاضلی اسکوئی عضو علی­البدل هیئت مدیره کارتن انصار ۰۴۱۲-۴۳۲۳۰۴۰ ۰۴۱۲-۴۳۲۶۵۴۳ ۰۹۱۴۴۱۲۰۹۵۰
۷ صنایع همگن شیمیایی و سلولزی حسن بهبودیان عضو علی­البدل هیئت مدیره رنگ صبا ۰۹۱۴۱۱۴۲۱۲۲
۸ صنایع همگن شیمیایی و سلولزی سیامک مهندسی خسروشاهی بازرس اصلی گلچین برگ سبز ۰۴۱۱-۴۴۴۴۴۱۰ ۰۹۱۲۲۰۷۰۹۸۷
۹ صنایع همگن شیمیایی و سلولزی راضیه آبادی­پسند شارف بازرس علی­البدل رنگ مینرال ۰۴۱۱-۲۸۵۲۹۴۲ ۰۹۱۴۳۱۴۹۲۵۰
۱ صنایع همگن نساجی سیدحسن پروینی نایب رئیس هیئت مدیره شمس اسکو ۰۴۱۲-۳۴۸۲۲۰۰ ۰۴۱۱-۳۳۲۱۹۰۲ ۰۹۱۴۳۰۰۸۲۶۶
۲ صنایع همگن نساجی مریم حاجی امیری رئیس هیئت مدیره حفاظ برزنت تبریز ۰۴۱۱-۴۲۴۵۰۸۰ ۰۴۱۱-۴۲۴۴۹۰۵ ۰۹۱۴۳۱۱۴۶۰۲
۳ صنایع همگن نساجی یعقوب غلام زاده (درخشان فر) عضو اصلی هیئت مدیره ماهوت باف ۰۴۱۱-۵۲۵۸۸۶۳ ۰۴۱۱-۵۲۵۸۸۶۳ ۰۹۱۴۴۱۹۸۱۷۱
۴ صنایع همگن نساجی جعفر حق شناس خزانه­دار یاران ساختار آذر ۰۴۱۱-۵۵۳۳۳۷۵ ۰۴۱۱-۵۵۴۰۸۶۹ ۰۹۱۴۱۱۶۳۰۶۴
۵ صنایع همگن نساجی وحید کوچه مشکی عضو اصلی هیئت مدیره پارلا منسوجات تبریز ۰۴۱۱-۲۴۶۶۲۳۱ ۰۴۱۱-۲۴۶۶۲۴۶ ۰۹۱۴۳۱۱۹۳۶۷
۶ صنایع همگن نساجی محسن صدقی نسب عضو علی­البدل هیئت مدیره اطلس پود ۰۴۱۱-۶۳۷۲۷۰۱-۶ ۰۴۱۱-۶۳۷۲۷۰۰ ۰۹۱۴۱۱۵۴۱۷۱
۷ صنایع همگن نساجی مهدی قربان کوه منا عضو علی­البدل هیئت مدیره صنایع پزشکی توکا ۰۴۱۱-۶۳۴۲۰۵۳ ۰۴۱۱-۶۳۴۷۸۷۹ ۰۹۱۴۱۱۵۶۷۶۸
۸ صنایع همگن نساجی سیدمحسن حسینی بازرس اصلی طاووس طلائی ۰۴۱۲-۴۳۲۸۰۱۱-۱۳ ۰۹۱۴۱۱۵۹۰۹۴
۹ صنایع همگن نساجی هادی کریم خانی بازرس علی البدل حوله­بافی کریم خانی ۰۴۱۲-۲۶۶۷۱۳۸ ۰۴۱۲-۲۶۶۷۱۳۸ ۰۹۱۴۴۰۹۶۰۷۶
۱ صنایع همگن فلزی محمدحسین باقری رئیس هیئت مدیره دونار خزر ۰۴۱۱-۵۵۴۱۸۵۰ ۰۴۱۱-۵۵۵۱۷۷۵ ۰۹۱۴۱۱۵۸۰۲۸
۲ صنایع همگن فلزی رضا مقیمی نایب رئیس هیئت مدیره مهر اصل ۰۴۱۲-۴۳۲۸۹۴۱
۰۴۱۲-۴۳۲۸۹۵۳
۰۴۱۲-۴۳۲۸۹۵۵ ۰۹۱۲۱۱۲۵۳۷۵
۳ صنایع همگن فلزی یوسف حاجی زاده خزانه دار سینور پویا ۰۴۱۱-۴۲۱۱۰۱۱ ۰۴۱۱-۴۲۱۱۱۹۸ ۰۹۱۴۱۱۶۱۷۵۷
۴ صنایع همگن فلزی جلیل حاجی زاده عضو اصلی هیئت مدیره سوزان ۰۴۱۱-۴۲۰۶۶۰۰ ۰۴۱۱-۴۲۰۶۶۰۳-۴ ۰۹۱۴۱۱۵۸۴۷۴
۵ صنایع همگن فلزی محمدعلی یاری خواه عضو اصلی هیئت مدیره آلومینیوم بابک ۰۴۱۱-۶۳۷۷۳۷۸-۹ ۰۹۱۴۳۱۶۵۱۵۳
۶ صنایع همگن فلزی سیاوش رسولی عضو علی البدل هیئت مدیره گروه سرمایه گذاری دریک ۰۴۱۱-۴۴۸۲۱۲۸-۴۰ ۰۴۱۱-۴۴۸۲۱۳۹ ۰۹۱۴۳۱۷۲۴۰۰
۷ صنایع همگن فلزی داود وندهادی عضو علی البدل هیئت مدیره هادی صنعت آذربایجان ۰۴۲۱-۷۹۳۳۳۲۳ ۰۹۱۲۱۲۵۱۴۵۸
۸ صنایع همگن فلزی کریم نظامی­خواه بازرس اصلی آیسان سو ۰۴۱۲-۲۶۵۲۵۳۳ ۰۹۱۴۳۱۳۲۹۲۰
۹ صنایع همگن فلزی ابراهیم هوشی بازرس علی البدل هوشیار گاز آذر ۰۹۱۴۱۱۵۰۲۹۸
۱ صنایع همگن آسانسور و پله برقی یعقوب صابر نهر رئیس هیئت مدیره آوید سیر تبریز ۰۴۱۱-۳۳۶۹۶۶۸ ۰۴۱۱-۳۳۶۹۰۹۲ ۰۹۱۴۳۱۳۲۲۳۲
۲ صنایع همگن آسانسور و پله برقی اسد محمدزاده نایب رئیس هیئت مدیره لیفت آذر تبریز ۰۴۱۱-۳۳۴۲۰۵۵ ۰۴۱۱-۳۳۴۰۸۴۲ ۰۹۱۴۱۱۶۰۱۹۳
۳ صنایع همگن آسانسور و پله برقی مهدی صابری خزانه­دار آپادانا آسان­بر ۰۴۱۱-۳۳۷۶۸۴۳ ۰۴۱۱-۳۳۴۹۷۵۹ ۰۹۱۴۱۱۵۹۲۵۱
۴ صنایع همگن آسانسور و پله برقی حمید فرهنگی عضو اصلی هیئت مدیره برج آذین ۰۴۱۱-۳۸۲۵۲۸۱ ۰۹۱۴۱۱۶۰۸۴۴
۵ صنایع همگن آسانسور و پله برقی رحیم شاکری بهادر عضو اصلی هیئت مدیره آذر متین رو ۰۴۱۱-۳۳۵۸۸۱۳ ۰۴۱۱-۳۳۵۸۸۱۳ ۰۹۱۴۳۱۳۴۶۴۳
۶ صنایع همگن آسانسور و پله برقی امیرعلی طالبی نهر عضو اصلی هیئت مدیره متین آسان بر ۰۴۱۱-۵۴۴۹۷۵۷ ۰۴۱۱-۵۴۴۹۷۵۱ ۰۹۱۴۴۱۴۵۵۳۲
۷ صنایع همگن آسانسور و پله برقی روح­اله بهتاش عضو علی البدل هیئت مدیره آسان سوین تبریز ۰۴۱۱-۵۵۳۵۹۳۹ ۰۹۱۴۳۱۶۰۷۶۳
۸ صنایع همگن آسانسور و پله برقی هادی مقدم­کیا بازرس اصلی هماروان تبریز ۰۴۱۱-۵۵۵۸۰۸۵ ۰۹۱۴۴۱۲۲۱۹۸
۹ صنایع همگن آسانسور و پله برقی محمدباقر شهباززاده بازرس علی البدل تبریز یاشیل آلای ۰۴۱۱-۳۳۳۲۱۹۷ ۰۹۱۴۱۰۵۴۵۶۵
۱ صنایع همگن چرم مهدی امینی رئیس هیئت مدیره چرم ۱۱۰ امینی ۰۴۱۱-۲۸۵۳۳۰۱ ۰۴۱۱-۴۴۱۳۸۲۸ ۰۹۱۴۳۱۳۷۹۳۹
۲ صنایع همگن چرم مسعود بنابیان نایب رئیس هیئت مدیره آینده چرم ۰۴۱۱-۲۸۵۲۰۶۸ ۰۹۱۴۱۱۸۵۵۳۵
۳ صنایع همگن چرم یونس جعفریان امیرخیزی خزانه­دار چرم امیرخیزی ۰۴۱۱-۲۸۵۳۰۹۲ ۰۴۱۱-۲۸۵۳۱۰۶ ۰۹۱۴۱۱۴۳۵۶۷
۴ صنایع همگن چرم محمد دباغی صدر عضو اصلی هیئت مدیره چرم صدر ۰۴۱۱-۲۸۵۲۶۴۸ ۰۴۱۱-۲۸۵۲۶۴۷ ۰۹۱۴۱۱۵۷۵۱۶
۵ صنایع همگن چرم فریدون محمدتقی­زاده آذری عضو اصلی هیئت مدیره چرم نور ۰۴۱۱-۲۵۳۱۳۶ ۰۴۱۱-۲۸۵۳۱۹۹ ۰۹۱۴۱۱۵۷۷۹۰
۶ صنایع همگن چرم سعید دباغی صدر عضو علی البدل هیئت مدیره چرم شمس ۰۴۱۱-۲۸۵۳۰۹۸ ۰۴۱۱-۲۸۵۲۸۰۱ ۰۹۱۴۱۱۵۷۶۷۷
۷ صنایع همگن چرم مرتضی فرشی اندریان عضو علی البدل هیئت مدیره برادران فرشی ۰۴۱۱-۲۸۵۳۰۵۸ ۰۴۱۱-۲۸۵۳۱۳۴ ۰۹۱۴۱۱۵۷۲۳۶
۸ صنایع همگن چرم امیرحسن قربانی وفا بازرس اصلی چرم شکوه ۰۴۱۱-۲۸۵۲۷۹۱ ۰۴۱۱-۲۸۵۲۷۹۱ ۰۹۱۲۱۱۱۳۵۷۸
۹ صنایع همگن چرم عادل حیرتی اسبق بازرس علی البدل چرم ارس ۰۴۱۱-۲۸۵۳۰۶۶ ۰۴۱۱-۲۸۵۳۰۶۷ ۰۹۱۴۱۱۵۹۴۳۹