اعزام هیت تجاری و بازاریابی به تاجیکستان

اعزام هیت تجاری و بازاریابی به تاجیکستان

اعزام هیت تجاری و بازاریابی به تاجیکستان تاریخ برگزاری ۲۲ الی ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۵ بمدت ۴ روز

دانلود فایل

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

اعزام هیات تجاری به نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی و پوشاک ایتما- ایتالیا

دانلود فایل نمایشگاه