اشتغال بکار مجدد بازنشستگان

اشتغال بکار مجدد بازنشستگان

احتراما علیرغم سیاست دولت تدبیر و امید مبنی بر رونق کسب وکار و کاهش نرخ بیکاری با ایجاد فرصتهای شغلی و جایگزینی نیروهای جوان ومتخصص بجای نیروهای بازنشسته و قنون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۹۵/۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی همچنین باستناد بند۱۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی که بازنشستگان را عبارت از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به شرایط بازنشستگی مقرر در قانون تامین اجتماعی دانسته لذا گزارشتات متعدد از اشتغال تعدادی از بازنشستگان تحت پوشش این سازمان در کارگاهای مشمول تامین اجتماعی واصل میگردد لذا با عنایت به مطالب معنونه و بجهت پیروی از سیاستهای دولت و همکاری و همگامی دستور فرمایید به شرکت ها عضو آن نهاد محترم ابلاغ نمایند از بکارگیری مجدد بازنشستگان موصوف خودداری نمایند

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها با این قانون در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ …