اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران

 

اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران

سایت اجلاس

دریافت بروشور وفرم اجلاس

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها با این قانون در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ …