اجرای دستورالعمل و رهنمودهای ریس جمهور محترم

فایل دستورالعمل

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

🔹سومین جلسه هیئت مدیره خانه صنعت،معدن و تجارت استان برگزار شد