اجرای برنامه نظام جامع HSEE

اجرای برنامه نظام جامع HSEE

در راستای تحقق سیاست ها و خط مشی وزارت متبوع و اجرای برنامه نظام جامع HSEE و به منظور جلوگیری از تکرار حوادث ناگوار در هر کدام از حوزه های بهداشتی ،ایمنی، محیط زیست و انرژی در سطح واحدهای صنعتی، معدنی و کارگاه های صنفی و خدماتی تحت پوشش ، تجربیات ایجاد شده از حوادث مربوط ،تحت عنوان درس آموزی از حادثه (کد شماره ۱۰۰۳-۹۳) تهیه شده از طریق اداره کل محترم دفتر امورایمنی، محیط زیست و انرژی وزارت متبوع را میتوانید دریافت فرمایید.

دریافت لیست

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

🔹دیدار اعضای هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان با سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان

▫️اعضای هیات مدیره خانه صنعت، معدت و تجارت استان آذربایجان شرقی در جلسه ای که …