ابلاغ مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص” ارز حاصل از صادرات “

ابلاغ مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص” ارز حاصل از صادرات ”

دریافت بخشنامه

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

تاکید مجدد الزام کلیه واحدهای تولیدی نسبت به ضرورت ثبت نام ثبت تعاملات در سامانه جامع تجارت