ابلاغ قانون مجلس و آیین نامه اجرایی در خصوص مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی

 

دانلود فایل 

دانلود فایل ۲

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها با این قانون در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ …