نمایشگاه ها

برگزاری اولین مرکز تجاری و نمایشگاه دائمی کالاهای ایرانی در نیمه دوم مهر ماه ۱۴۰۱ در کابل افغانستان

دانلود فایل نامه

توضیحات بیشتر »

پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی ماشین سازی مسکو و اعزام هیات تجاری همزمان با نمایشگاه مذکور از تاریخ ۲ لغایت ۴ ابان ماه

دانلود فایل نامه

توضیحات بیشتر »

پاویون جمهوری اسلامی ایران در پانزدهمین نمایشگاه بی المللی بازرگانی سلیمانه عراق از تاریخ ۱۹ لغایت ۲۴ مهر ماه

  دانلود فایل

توضیحات بیشتر »

برگزاری پاویون جمهوری اسلامی ایران در سومین نمایشگاهای بین المللی اگروفود سلیمانه عراق از تاریه ۱۶لغایت ۱۹ شهریور ماه

  دانلود فایل نامه

توضیحات بیشتر »

برگزاری نمایشگاه اختصاصی تخصصی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۹ مهر مه لغایت ۲۰ آبان قطر

دانلود فایل نامه

توضیحات بیشتر »

برگزاری پاویون جمهوری اسلامی ایران در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی عراق – اربیل از تاریخ ۲۹ شهریور لغایت ۱ مهر

  دانلود فایل نامه

توضیحات بیشتر »