جلسات

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار گردید. ۱۴۰۱/۰۹/۰۹

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ، جلسه استانی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ، روز چهرشنبه مورخ ۹/۹/۱۴۰۱ در محل سالن جلسات خانه صمت استان به ریاست جناب آقای نراقی عضو هیات مدیره خانه صمت و با حضورنمایندگان ، سازمان صمت،خانه صنعت …

توضیحات بیشتر »

انتخابات داخلی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان آذربایجان شرقی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی اعتبار نامه های اعضا هیات مدیره خانه صمت جوانان استان اعطاء و اولین جلسه هیات مدیره تشکیل شد. انتخابات داخلی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان آذربایجان شرقی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۶ در محل سالن جلسات خانه صمت استان …

توضیحات بیشتر »

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار گردید. مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۰۵

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ، جلسه استانی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ، روز شنبه مورخ ۰۵/۰۹/۱۴۰۱ در محل سالن جلسات خانه صمت استان  به ریاست جناب آقای مهندس شریعتدوست عضو هئیت مدیره خانه صمت و با حضورنمایندگان استانداری، سازمان صمت،خانه …

توضیحات بیشتر »

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار گردید. مورخه ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ، جلسه استانی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ، روز دوشنبه مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۱ در محل سالن جلسات خانه صمت استان  به ریاست دبیرکل خانه صمت و با حضورنمایندگان استانداری، سازمان صمت،خانه صنعت ، شرکت شهرکهای صنعتی، سازمان …

توضیحات بیشتر »

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان-مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور جناب آقاى مهندس نراقی ه‍یئت مدیره محترم خانه صمت استان،جناب آقاى مهندس وظیفه نماینده محترم بسیج کارگرى و کارخانجات استان ،جناب آقای مهندس فلاح نماینده محترم استاندارى استان، جناب آقای کوه نورد اصلی معاون محترم سازمان جهاد کشاورزی استان، …

توضیحات بیشتر »

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مورخ ۱۴۰۱/۰٧/٢۴

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور جناب آقاى مهندس امینى دبیر محترم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ،جناب آقای مهندس عبدی مشاور امورحقوقی استانداری استان،جناب آقاى مهندس اسدى نماینده محترم سپاه عاشوراى استان ،جناب آقاى مهندس وظیفه نماینده محترم بسیج کارگرى و کارخانجات …

توضیحات بیشتر »

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان -۱۴۰۱/۰۸/٢١

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور جناب آقای مهندس امینی دبیر محترم کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید استان ،سرکار خانم دکتر علیپور دبیر محترم خانه صنعت و معدن استان، جناب آقای مهندس اکبری مسئول محترم کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید سازمان صمت استان ، جناب …

توضیحات بیشتر »

جلسه استانی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان-سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷

جلسه استانی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضورجناب آقاى دکتر کلامى معاونت محترم هماهنگى امور اقتصادى استان، جناب آقای مهندس ابراهیم پور مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور،جناب آقاى دکتر عبدى مشاور امور حقوقى استاندارى استان، جناب آقای مهندس اصغر پور سرپرست معاون محترم سازمان صمت استان ،جناب …

توضیحات بیشتر »

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضورجناب آقای مهندس سلطانی عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان،جناب آقای مهندس فلاح نماینده محترم استانداری ،جناب آقای مهندس بهرا نماینده محترم اداره اقتصاد و دارایی استان ،جناب آقای مهندس اکبری نماینده محترم سازمان صمت استان، جناب آقای …

توضیحات بیشتر »