مصوبات

برنامه راهبردی ارتقای تولید دانش بنیان تفاهم نامه راهبردی میان وزارت علوم و تحقیقات و فناوری واصله از امور تشکلها صنعتی و معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت

دانلود تفاهم نامه دانلود تفاهم نامه ۱

توضیحات بیشتر »

فایل فرم هاو پرسشنامه روز ملی صنعت و معدن سال ۱۴۰۱

 فرم هاو پرسشنامه روز ملی صنعت و معدن سال ۱۴۰۱ دانلود فایل

توضیحات بیشتر »

ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۹

 دانلود ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۹ دانلوداساسنامه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال ۹۹ دانلودقانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

توضیحات بیشتر »

توصیه های عمومی برای پیشگیری از ابتلا به کرونا در کارگاهای کشور

۱- اعلام موضوعات مخل سیاست های اقتصادی مقاومتی ۲- توصیه های عمومی برای پیشگیری از ابتلا به کرونا در کارگاهای کشور 

توضیحات بیشتر »