تصویب نامه هیات وزیران درخصوص تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

تصویب نامه هیات وزیران درخصوص تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

کارگروه تسهیل

دریافت تصویر نامه

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

جلسه کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برگزار گردید. روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ، جلسه استانی کارگروه …